Human Dialog, forside   Prossess Partner: rådgivning, strategi, marked og organisasjon  
 
     
•  Om oss
•  Referanser
•  Tjenester
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Menneskene
•  Boken vår
•  Kontakt
space

Gruppekonkurranse

”Samspill i gruppen er avgjørende for gode prestasjoner.”

Her har vi laget en konkurranse hvor vi fokuserer på viktigheten av å få gruppen til å føle seg som en enhet, der alles bidrag er verdifulle. Aktivitetene vil gi teamet utfordringer som kun kan løses ved samarbeid.

Dette opplegget passer vi inn i timeplanen dere har for dagen.
Tidsbruken må regnes til ca 2-3 timer.

Forslag til plan:

Kl 10.00:
Kort introduksjon om hvordan gode gruppeprosesser kan
skapes.
Kort om hva opplegget går ut på og hva vi og dere skal gjøre til hvilken tid.
Inndeling i grupper og praktisk informasjon.

Vi deler dere inn i grupper og gir dere flere oppgaver som dere skal løse, dette kan være både innendørs og utendørs.
Vi har et poengsystem slik at vi kan utpeke en vinnergruppe når oppgavene er løst.

Kl 1230:
Konkurransen er ferdig og alle samles.
Vi vil starte med en øvelse i sosial støtte, den
enkeltfaktoren som viser seg å ha størst stressreduserende effekt.
Deretter vil vi presentere gruppene sine poeng og kåre
dagens vinner. Premieutdeling!


Antall: 48 personer
Lengde: Ca 2-3 timer
Pris: 450.- pr person inkludert utstyr.
Minimumsprisen er kr 10 000,- 
space space