Human Dialog, forside   Prossess Partner: rådgivning, strategi, marked og organisasjon  
 
     
•  Om oss
•  Referanser
•  Tjenester
•  Menneskene
•  Boken vår
•  Kontakt
space

Boken vår 'Tenning eller utbrenning? Utfordringer og muligheter i prosjektarbeidsformen'

Boken handler om den viktigst innsatsfaktoren i prosjekter – mennesket, og om hvordan man bør balansere investeringer i den menneskelige kapitalen opp mot prosjektets krav til tid, kvalitet og kostnad. Balansen er avgjørende for å få et vellykket prosjekt!
Boken innleder med en utbrent prosjektarbeiders historie. Historien blir brukt gjennom hele boken som er delt inn i tre deler:
• Første del gir innføring i hovedmomenter i prosjektarbeidsformen.
• Andre del gir innføring i sentrale problemstillinger når det gjelder stress og utbrenthet.
• Tredje del beskriver prosjektrelaterte årsaker til stress og utbrenthet og viser til konkrete, forebyggende prosjektbaserte tiltak.


Beskrivelse gitt av Geir Kaufmann, professor i psykologi:

”Boken er lettlest, men ikke lettbent. Vi kan tydelig se at det ligger mye tenkning bak korte og konsise formuleringer, som naturlig inviterer til dypere refleksjon om de problemer som tas opp. Les boken, og bli kjapt og konsist informert om helt vesentlige problemstillinger i det moderne arbeidsliv, og hvordan man kan takle viktige problemer rent praktisk før de får overtaket på deg. Da kan det være for sent!” 
space space