Human Dialog, forside   Prossess Partner: rådgivning, strategi, marked og organisasjon  
 
     
•  Om oss
•  Referanser
•  Tjenester
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Menneskene
•  Boken vår
•  Kontakt
space

Veiledning

Vi gir veiledning i forhold til hvordan få til så gode organisasjoner som mulig, både for hver enkelt og for organisasjonen som helhet.

Gjennom veiledning er vi med å øke bevisstheten i forhold til eget potensiale og vekstmuligheter, og hvordan realisere det. Videre belyses muligheter og løsninger internt i organisajonen.

Ved gruppeveiledning spiller vi på de ulike gruppemedlemmesnes erfaringer, og deler både de gode og de mindre gode...dette gir innsikt til utsikt!

Dersom det er tid og rom for det benytter vi oppmerksomhetstrening. Dette er et verktøy for å øke konsentrasjonen og dermed effektiviteten, både i forhold til samarbeid og oppgavene den enkelte skal løse.

Pris:
Varierer alt etter om det er en til en veiledning eller om det er gruppeveilednnig.
En til en veiledning kr 1250,- kr pr time
Gruppeveiledning kr 1850,- kr pr time


 
 
space space