Human Dialog, forside   Prossess Partner: rådgivning, strategi, marked og organisasjon  
 
     
•  Om oss
•  Referanser
•  Tjenester
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Menneskene
•  Boken vår
•  Kontakt
space

Kurs/foredrag

Med bakgrunn i boken vår har vi spesialkompetanse innen:

* Prosjektarbeidsformen og dens muligheter og utfordringer

* Utvikling av gode team

* Stress og stressmestring

Vi underviser i organisasjonspsykologi både på NHH og på BI.
Ellers tar vi enkeltforedrag for ulike bedrifter og deltar på større konferanser sammen med andre foredragsholdere, den siste var "Skulte trussler i arbeidslivet" i Grieghallen.

Pris:
Varierer fra kr 8000,- til 18000,- alt etter lengde på oppdraget.Når vi holder kurs/foredrag innen prosjektarbeidesformens muligheter og utfordringer fokuserer vi på følgende punkter:

• Perspektiver på Prosjekt: planlegging, oppstart, gjennomføring og avslutning
• Effektive, tverrfaglige team
• Utfordringer og muligheter ihh til: Organisering,
Ledelse, Kundeforhold og Gruppen
• Konkretisering av tiltak i forhold til egen bedrift /
prosjekt


Når vi holder kurs/foredrag innen teamutvikling fokuserer vi på følgende punkter:

• Hva skal til for å få til et godt team.?
• Fokus på to avgjørende forhold for å få til effektive og
gode organisasjoner.


Når vi holder kurs/foredrag innen stress og stessmestring fokuserer vi på følgende punkter:

• Hvordan arter stress og utbrenthet seg, og hva kommer
det av?
• Hvordan ta kontrollen over stresset gjennom ulike
stressmestringsteknikker?
• Hvordan være i forkant av problemet?
• Konkretisere tiltak for å realisere stressforebygging i
egen organisasjon.

 
 
space space