Human Dialog, forside   Prossess Partner: rådgivning, strategi, marked og organisasjon  
 
     
•  Om oss
•  Referanser
•  Tjenester
•  Menneskene
 
 
 
 
•  Boken vår
•  Kontakt
space

Grethe Førde

Grethe Førde er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen.

Grethe har siden studieslutt jobbet med rehabilitering av voksne/eldre og har erfaring fra både sykehus og kommunehelsetjenesten. I tillegg er hun utdannet massasjeterapeut og fotsoneterapeut og har 12 års erfaring innenfor dette området.

Hun har et brennende engasjement innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid og har her god erfaring innenfor gruppetrening for forskjellige målgrupper, frisktrening, bassengtrening samt individuell veiledning.
Når det gjelder temaet stress og utbrenthet kan fysioterapeuten bidra med enkle, konkrete, nyttige og effektive tiltak/verktøy til hvordan ta kontroll og lade opp seg selv. (Self-operation controll)
Dette læres blant annet gjennom forskjellige massasjeformer og enkle bevegelser, uten krav til teknikk eller korrekt utførelse. Man får en bevisstgjøring av egen kropp og lærer å kjenne forskjell på en anspent versus en avspent kropp/muskulatur.
Ved en bevisstgjøring av kroppens ”språk” og forskjellige uttrykksmåter, kan man via stressmestring lære å utvikle kontroll over egne spenninger. Og rett og slett gi seg selv et pusterom i hverdagen!


 
space space