Human Dialog, forside   Prossess Partner: rådgivning, strategi, marked og organisasjon  
 
     
•  Om oss
•  Referanser
•  Tjenester
•  Menneskene
•  Boken vår
•  Kontakt
space

Veiledning, kurs og bedriftssamlinger

Gode dialoger er vårt konkurransefortrinn og med våre tjenester skal vi bidra til personlig og økonomisk vekst.
Human Dialog betjener små og store kunder både privat og offentlig.


Vi tilbyr veiledning.
Veiledning går ut på være med å belyse muligheter og løsninger internt i organisajonen. Veiledningen blir selvsagt lagt opp etter hvilke behov kunden har. Det å benytte en "uavhengig" sin bistand har ofte god effekt.

Pris:
Varierer alt etter om det er en til en veiledning eller om det er gruppeveilednnig.
En til en veiledning kr 1250,- kr pr time
Gruppeveiledning kr 1850,- kr pr time


Vi holder foredrag:
Med bakgrunn i boken vår har vi spesialkompetanse innen:
* Prosjektarbeidsformen og dens muligheter og utfordringer
* Utvikling av gode team
* Hvordan håndtere stress best mulig

Vi er tilknyttet NHH og underviser i organisasjonspsykologi både der og på BI.
Ellers tar vi enkeltforedrag for ulike bedrifter og deltar på større konferanser sammen med andre foredragsholdere, den siste var "Skulte trussler i arbeidslivet" i Grieghallen.

Pris:
Varierer fra kr 9500,- til 18000,- alt etter lengde på oppdraget.


Vi holder bedriftsamlinger
Bedriftsamlingene/teambuildingsoppleggene har vi stort sett holdt på Fedje. Her har vi tilgang til båter, fyr og de små øyene ute i havet. Vi har spesialisert oss på GPS-jakt og turer som ender med fyrsafari.
GPS-jakten består av at vi deler dere inn i grupper, hver gruppe får sin båt. Dere skal så bruke GPS til å finne fiskeredskaper og andre ”oppgaver” satt ut dagen i for veien.

Vi samarbeider med overnattingssteder som Skjerjehamn og Lyngheisenteret og kan tilby opplegg derfra.

For mer detaljert informasjon se under "Tjenester" til venstre på siden.

Vi kan tilby rådgivere med variert bakgrunn, høy akademisk utdannelse og bred livserfaring. I 2005 gav Cappelen forlag ut vår bok ”Tenning eller utbrenning”, en bok relatert til vårt spesialfelt.
 
space space