Human Dialog, forside   Prossess Partner: rådgivning, strategi, marked og organisasjon  
 
     
•  Om oss
•  Referanser
•  Tjenester
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Menneskene
•  Boken vår
•  Kontakt
space

Kreativ teambuilding

Kreativ teambuilding
”Teambuilding er å skape samhold og berike utviklingen av
teamet. Målet er en samarbeidende enhet..”

Her har vi lagt vekt på den skapende siden av menneskene, og vil gi rom for kreativitet som utfordrer gruppen på personlig utfoldelse. Ved felles anstrengelser kommer teamet frem med produkter som engasjerer og forbløffer. Utfordringen, prestasjonsangst som overvinnes, og gleden over resultat og mottakelsen hos de andre gruppene, frigjør energi og gir godt samhold.

Dagsopplegg for teambuilding ved sjøen. Opplegget kan tilpasses stedet dere er, i Bergen, Sunnhordland, Hardangerfjorden, Nordhordland og Sognefjorden. Dersom dere ønsker at vi skal finne overnatting, har vi gode samarbeidspartnere.

Opplegget passer vi inn i timeplanen for oppholdet. Tidsbruken må regnes til ca 4 timer.

Forslag til plan

Kl 1200:
Faglig introduksjon og bevisstgjøring.
Hva som skaper det gode teamet? Vi retter fokus på to forhold som er viktig for at team skal fungere effektivt og godt.
Så litt om hva vi ønsker å oppnå med oppgavene.
Inndeling i grupper og praktisk informasjon.

Gruppeoppgaven blir å uttrykke bedriftens visjon gjennom følgende medier:
Teater:
Dagrunn eller Torry leder en gruppe som
skaper et lite tablå / forestilling.
Prosa/musikk:
Peter skaper et utrykk sammen med
sin gruppe – alt kan skje!
Skape:
Anne og Gjermund legger til rette for en konstruksjon – alt kan brukes!
MB:
Laila fra Grounded tar en gruppe med på en leken,
latterfull happening som omfatter dans og/eller
avspenning. (MB = Mind and body)

Kl 1400:
Gruppearbeidene er ferdig og alle samles. Vi vil da starte med en øvelse i sosial støtte,den enkeltfaktoren som viser seg å ha størst stressreduserende effekt.
Deretter vil alle gruppene presentere sitt arbeid.


Antall: Ca 20 personer
Lengde: Ca 3 timer

Pris: 1800.- pro person
Pris: ca 2000,- kr for overnatting og mat, prisen kan variere med samarbeidspartner.


 
space space